Franchise

      โคโคโระราเมน เป็นที่รู้จักชื่นชอบด้วยเอกลักษณ์ ของเมนูบะหมี่ราเมนเส้นคุณภาพ น้ำซุปเลิศรสคุณภาพ เช่นเดียวกับราเมนแท้ต้นตำรับที่ญี่ปุ่น โดยมีรสชาติที่เข้าถึงคนไทยมากกว่า อีกทั้งความหลากหลายของรายการอาหาร ที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน พร้อมบริการที่อบอุ่นประทับใจ


ลักษณะกิจการ
ร้านบะหมี่ราเมนและข้าวหน้าแกงกะหรี่
ชื่อธุรกิจ (ไทย)
โคโคโระราเมน
ชื่อธุรกิจ (Eng)
Cokoro Ramen
ความเป็นมา
ประวัติธุรกิจ
เมื่อปี พ.ศ. 2546 ธุรกิจแรกเริ่มคือโรงงานผลิตเส้นราเมน และวัตถุดิบอาหารของญี่ปุ่นหลายอย่าง ส่งให้กับร้านอาหารทั้งร้านอาหารญี่ปุ่นแบรนด์ดัง และร้านอาหารญี่ปุ่นย่อยทั่วประเทศ เมื่อธุรกิจโรงงานขยายตัวจนประสปความสำเร็จแล้ว
โคโคโระราเมน จึงถือกำเนิดขึ้นในฐานะธุรกิจร้านอาหารระดับสากล ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เทียบเท่าร้านอาหารชั้นนำจากต่างประเทศ
ลักษณะสินค้าและบริการ

ศูนย์กลางแห่งคุณภาพและมาตรฐาน

ภายใต้ปรัชญาการทำงานที่ยึดมั่นต่อการสร้างสรรค์ คุณภาพ ด้วยหัวใจการบริการที่อบอุ่นและใส่ใจ เพื่อมอบคุณค่าและความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกคน อย่างสม่ำเสมอ เรามีทีม Support Center (SC) เสมือนศูนย์กลางแห่งคุณภาพ และมาตรฐานของร้านอาหารสาขาย่อยทั่วประเทศ เพื่อดำรงระเบียบมาตรฐานสินค้าและบริการไว้ซึ่งคุณภาพของต้นตำหรับโคโคโระราเมน

ที่ SC แห่งนี้ประกอบไปด้วย ศูนย์ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร เพื่อตรวจสอบและคงไว้ซึ่งระดับมาตรฐานของคุณภาพ รวมถึงคิดค้นเมนูอาหารใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งเรายังมีศูนย์ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติแก่พนักงานทุกระดับในร้าน ตั้งแต่การทำอาหารรวมถึงการให้บริการ

นอกจากนี้ยังมีทีมงานซึ่งมากด้วยประสบการณ์ ในธุรกิจด้านการบริการและร้านอาหาร คอยให้คำปรึกษา แนะนำกับผู้ซื้อแฟรนไชส์อย่างสม่ำเสมอ ด้วยศูนย์กลางแห่งคุณภาพและมาตรฐานนี้ เราจึงมั่นใจได้ว่าเราจะสามารถสร้างความสำเร็จสูงสุดให้กับธุรกิจ และเสริมสร้างศักยภาพอันแข็งแกร่งยิ่งขึ้นของ โคโคโระราเมน ในตลาดเมืองไทย เพื่อเป็นฐานในการเติบโตสู่ตลาดโลก

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายของร้าน โคโคโระราเมน คือ กลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน และกลุ่มครอบครัว ที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่น

ประเทศ
ประเทศ Thailand | Asia
กลุ่มประเทศ
ASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์
750,000 บาท
อัตราคาดการขยายสาขา
ปี พศ. จำนวนสาขา
2558 3
2559 5
2560 7
2561 15
2562 20
2563 25
นโยบายการขยายสาขา
ใน ปัจจุบัน โคโคโระราเมน ได้มีการขายสิทธิการค้า (Franchise) โดยผู้ที่จะซื้อ แฟรนไชส์ สามารถประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ อันจะส่งผลต่อภาพพจน์ที่ดีของบริษัทฯ ดังนั้นทางบริษัทฯ จะพิจารณาถึงทำเลที่ตั้งและความพร้อมในการบริหารร้าน โดยบริษัทฯ จะให้ ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ อีกด้วย
การลงทุน

การลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์โคโคโระราเมน

• รูปแบบร้าน Restaurant
• ขนาดพื้นที่ 100-200 ตารางเมตร งบลงทุน ประมาณ 3-5 ล้านบาท
• ค่าธรรมเนียมแรกเข้า* (ก่อนVat) 750,000 บาท ต่อสาขา ชำระ ณ วันที่ลงนามตกลงเป็นแฟรนไชส์
• ค่าประกันความเสียหายและหนี้สิน 150,000 บาท ต่อสาขา ชำระ ณ วันที่ลงนามตกลงเป็นแฟรนไชส์
• อายุสัญญา 3 ปี
• ค่ารอยัลตี้* 2% ของยอดขาย
• ค่าการตลาดส่วนกลาง* 1.5% ของยอดขาย

* ชำระรายเดือน
* ยอดขาย หมายถึง ยอดขายหลังหักภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
* ค่าธรรมเนียมแรกเข้าชำระ ณ วันที่เซ็นต์ตกลงเป็นแฟรนไชส์
* เงื่อนไขข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
*หมายเหตุ งบลงทุนดังกล่าวเป็นราคาประมาณการเบื้องต้น ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนไปตามทำเลที่ตั้ง

ระยะเวลาคืนทุน
ประมาณ 1 ปี
คุณสมบัติผู้ลงทุน

เงื่อนไข และหน้าที่ของแฟรนไชส์ซี่ (ผู้รับอนุญาต) โดยสังเขป
1. สัญญาแฟรนไชส์มีระยะเวลา 3 ปี
2. ผู้รับอนุญาตเป็นเจ้าของอาคาร หรือมีสิทธิ์ในการเช่าพื้นที่
3. การดำเนินการก่อสร้างและตกแต่ง ต้องใช้ผู้รับเหมาที่ โคโคโระราเมน จัดเตรียมไว้เท่านั้น
4. การจดทะเบียนนิติบุคคล ผู้รับอนุญาต ห้ามใช้ชื่อและตราสำคัญที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ โคโคโระราเมน
5. ผู้รับอนุญาตจะต้องซื้อสินค้าจากผู้จำหน่ายสินค้าที่บริษัทฯเป็นผู้กำหนด และจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าในราคาที่บริษัทฯกำหนด
6. ผู้รับอนุญาตจะต้องจำหน่ายสินค้าที่บริษัท โคโคโระราเมน กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายสินค้าอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
7. ผู้รับอนุญาตจะต้องจัดซื้อ จัดหา และใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องครัวต่างๆ รวมถึงระบบคอมพิวเตอร์ ในการควบคุมการบริหารสาขาตามที่ โคโคโระราเมน กำหนด
8. ผู้รับอนุญาตต้องส่งงบการเงินให้บริษัทฯทุกเดือน
9. ผู้รับอนุญาตต้องเตรียมพร้อมให้เจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯเข้าไปตรวจสอบการดำเนินการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ ได้ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ หากบริษัทฯแจ้งให้ผู้รับอนุญาตปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งใดเพื่อให้เป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนดของบริษัทฯ ผู้รับอนุญาตจะต้องรีบดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนด
10. ผู้รับอนุญาตจะต้องจัดให้มีการประกันภัยอาคารทรัพย์สิน ภายในร้านตามที่บริษัทฯกำหนด
11. ผู้รับอนุญาตต้องโอนเงินจากยอดขายจริงเข้าบัญชี โคโคโระราเมน ทุกวันทำการของธนาคาร และผู้รับอนุญาตจะได้รับเงินโอนคืนทุกวันที่ 25 ของเดือนนั้น 10% ของประมาณการยอดขาย และโอนในส่วนที่เหลือในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป หลังหักค่าสิทธิ ค่าวัตถุดิบ ค่าโฆษณา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
12. ผู้รับอนุญาตเป็นผู้เตรียมพนักงานทุกระดับ โดยโคโคโระราเมน เป็นผู้ช่วยคัดเลือกให้
13. โคโคโระราเมน จะทำการฝึกอบรมทีมงานทุกระดับก่อนเปิดสาขาอย่างน้อย 75 วัน
14. โคโคโระราเมน จะให้ความช่วยเหลือส่งทีมงาน เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงในช่วงร้านเปิด 1 เดือนแรก โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
15. โคโคโระราเมน จะเก็บค่าบริหาร 5% จากสินค้าและวัตถุดิบที่สั่งและส่งไปจากโรงงาน
โคโคโระราเมน มีสิทธิบอกเลิกสัญญา ถ้าผู้รับอนุญาตกระทำผิดสัญญา

หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการเลือกสรรแฟรนไชส์ซี่
1. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะการเงินดี
2. ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย
3. มีงบประมาณในการลงทุน และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ พร้อมศักยภาพในการขยายสาขาในอนาคต
4. มีความมุ่งมั่น และตั้งใจตลอดจนเอาใจใส่ในการบริหารสาขาอย่างเพียงพอ
5. เป็นเจ้าของ หรือสิทธิการเช่า ทำเลที่ตั้ง ที่มีศักยภาพในการดำเนินกิจการ โคโคโระราเมน
6. บริหารร้านโดยตนเองพร้อมกับมีบุคลากรที่มีความสามารถ
7. บุคลากรสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

*หมายเหตุ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ ข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

หลักฐานการขอสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาบัญชีเงินฝากประจำย้อนหลัง 6 เดือน หรือสำเนา Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
4. รูปถ่าย 1 ใบ

สิ่งที่ได้รับ

การสนับสนุนผู้ซื้อสิทธิ์แฟรนไชส์
ผู้ซื้อแฟรนไชส์ รายใหม่จะได้รับบริการต่างๆ ก่อนการเปิดร้าน คือ การให้คำปรึกษาด้านการเลือกทำเลร้าน การก่อสร้างและจัดหาอุปกรณ์ การฝึกอบรมด้านการบริหารร้านที่ร้านสาขาของบริษัท เป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ยังมีการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ จัดการร้านมืออาชีพเป็นเวลา 1 เดือนหลังจากเปิดร้าน ผู้ซื้อแฟรนไชส์จำเป็นต้องสั่งซื้อสินค้าบางรายการจากบริษัท อย่างเช่น วัตถุดิบและส่วนผสม อย่างไรก็ตาม สินค้าอื่นๆ บางรายการ ผู้ซื้อแฟรนไชส์สามารถจัดหาได้เองภายใต้มาตรฐานที่บริษัทกำหนด

สิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับจาก โคโคโระราเมน
แบรนด์และสิทธิการค้าที่ได้มาตรฐาน
การยอมรับจากลูกค้า ด้วยรสชาติหลากหลายที่ถูกปากคนไทย ความประทับใจในคุณภาพและบริการของโคโคโระราเมน สูตรการทำอาหาร วัตถุดิบที่ราคาจากโรงงาน ทีมงานที่มีศักยภาพคอยสนับสนุนการจัดการตลอดอายุสัญญา

ผู้ซื้อแฟรนไชส์ จะได้เรียนรู้ถึงประสบการณ์ในการทำธุรกิจร้านอาหารที่ได้มาตรฐาน ซึ่งรวมไปถึง การวิจัยทางการตลาด การพัฒนาสินค้าและแนวทางธุรกิจใหม่ๆของบริษัท การสนับสนุนจากโรงงานด้านวัตถุดิบ เทคโนโลยี ตลอดจนความรู้ ความชำนาญในการดำเนินธุรกิจ ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจอาหาร คือ รากฐานแห่งความสำเร็จที่ยั่งยืน

เราให้ความช่วยเหลือด้านคำปรึกษาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการร้าน ตั้งแต่แรกเริ่ม พร้อมทั้งการตรวจเยี่ยมที่ร้าน และโปรแกรมรับรองด้านคุณภาพ การสนับสนุนดูแล เราให้การช่วยเหลือคุณทั้งในฐานะผู้ร่วมลงทุนทางธุรกิจ และส่วนหนึ่งของบริษัท เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีที่สุด สำหรับผู้ให้และผู้ซื้อ แฟรนไชส์

การฝึกอบรม คุณจะได้เรียนรู้วิธีการดำเนินธุรกิจในโปรแกรมการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ ปฏิบัติในร้านต่างๆซึ่งรวมถึงการจัดการร้านการใช้เครื่องมือ และการตลาด ซึ่งจะทำให้คุณสามารถบริหารร้านโคโคโระราเมน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเลือกทำเล ทีม ผู้เชี่ยวชาญของ บริษัทฯ สามารถให้คำปรึกษาในการเลือกทำเล ที่ตั้งของร้าน การเจรจาสัญญาเช่า และการช่วยเหลือในการจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง และจำหน่ายอุปกรณ์ที่ได้คุณภาพ

การตลาด ผู้ซื้อแฟรนไชส์ จะได้รับการสนับสนุนด้านการตลาดและการส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพ ด้วยสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ รวมไปถึงการให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมการตลาดของร้านในแต่ละทำเล

อื่นๆ
ทำไม จึงต้องเลือกลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส
เพราะมีประสบการณ์ที่ยาวนานด้านธุรกิจอาหาร มีมาตรฐานสากลของไทย ซึ่งยึดมั่นในการมอบคุณภาพอาหารและการบริการที่ดีแก่ลูกค้า ด้วยจุดเด่นของเมนูอาหารรสชาติเยี่ยม คือหลักประกันความสำเร็จของเรา
ชื่อผู้ติดต่อ
นางสาวสรินณากรณ์ พินิจ
โทร.
085-455-1515
อีเมล์
md@cokororamen.com, sarinnakorn1@yahoo.com
เว็บไซต์
www.cokororamen.com
Facebook
https://www.facebook.com/cokoro.ramen
 
 

หน้าแรก   l   เมนู   l   เกี่ยวกับเรา   l   สาขา   l   แฟรนไชส์   l   บริการจัดส่ง   l   ติดต่อเรา
Copyright 2014 All rights reserved. Cokoro Ramen.